Apusul printre ramuri.
71 Şeptichin Aurel
Apusul printre ramuri.